Гарантійне обслуговування

Умови гарантійного обслуговування

 1. Перед використанням пристрою, користувач повинен ознайомитися і дотримуватися вимог експлуатаційних документів стосовно належної експлуатації пристрою за призначенням, вийнятково в особистих цілях, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю. У випадку такого використання, виробник встановлює гарантійний термін, протягом одного року з моменту передачі пристрою користувачеві.
 2. Підставою для гарантійного обслуговування пристрою є гарантійний талон, що містить інформацію про модель, серійний номер, дату і місце продажу пристрою, підтверджені печаткою торгової організації і особистим підписом продавця на титульній сторінці і відривних талонах.
 3. Датою передачі пристрою користувачеві є дата введення пристрою в експлуатацію, за наявності відомостей про інсталяційну організацію, підтверджених печаткою і особистим підписом інсталятора. У випадку відсутності, неповних або неправдивих даних про інсталяцію, датою передачі пристрою користувачеві вважається дата продажу.
 4. Зберігайте гарантійний талон, касовий чек на пристрій, документи про введення в експлуатацію і всі інші документи, пов'язані з технічним обслуговуванням пристрою, протягом терміну дії гарантії і до її закінчення.
 5. Недоліки, виявлені у пристрої протягом терміну дії гарантії, усуваються фахівцями уповноважених сервісних центрів, відповідно до чинного законодавства України.
 6. У випадку необхідності перевірки якості пристрою можливе проведення тестування в уповноваженому сервісному центрі або шляхом виїзду спеціаліста сервісу. Якщо в результаті тестування, недоліки не виявлені, роботи проводяться безкоштовно для споживача, але споживач зобов'язаний компенсувати транспортні витрати у відповідності з прейскурантом сервісного центру. Аналогічно, у випадку неможливості виконання технічного обслуговування пристрою в узгоджений з сервісним центром час з вини споживача.
 7. Будь-які претензії стосовно якості пристрою, розглядаються тільки після перевірки його якості спеціалістом уповноваженого сервісного центру. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки споживача, пов'язані з використанням пристрою з порушенням вимог експлуатаційних документів.
 8. Споживач втрачає право на гарантійне обслуговування пристрою у випадку:
  • відсутності гарантійного талону або недотриманні вимог стосовно його заповнення, повної або часткової відсутності інформації про пристрій, його продаж і введення в експлуатацію.
  • невідповідності даних, внесених в гарантійний талон, або їх виправленні.
  • порушення вимог експлуатаційних документів стосовно встановлення, інсталяції, введення в експлуатацію і експлуатацію пристрою.
  • використання пристрою не в особистих цілях або потребах, пов'язаних з підприємницькою діяльністю.
  • виникнення в пристрої недоліків внаслідок невідповідності параметрів електромережі.
  • самостійного втручання в конструкцію чи ремонт пристрою, що призвели до виходу з ладу чи втрати якості пристрою.
  • неналежних умов зберігання чи транспортування пристрою споживачем.
  • пошкоджень механічного характеру і під дією хімічних речовин, сторонніх предметів, комах, тварин.
  • використання невідповідних витратних матеріалів під час експлуатації чи профілактичних заходів.
  • стихійних лих чи екстремальних ситуацій.
 9. Детальну інформацію стосовно гарантійного обслуговування у вашому регіоні, Ви можете отримати за телефоном 0 800 501 6430 (дзвінки з стаціонарних телефонів по Україні - безкоштовно).
Приклад гарантійного талону ERGO